Kontakt

  • Lifeberry | Facebook
  • Lifeberry | Youtube
  • Lifeberry | Instagram

CEO

Agnieszka Legucka

aga.l@lifeberry.pl

+48 603 492 291

Kierownik Biura

Patrycja Kępka

patrycja.kepka@lifeberry.pl

+48 730 017 815

Dyrektor Handlowy

Rafał Kowalski

rafal.kowalski@lifeberry.pl

+48 883 775 924

Głudna 29, 05-620 Błędów

NIP: 797-171-05-87

Nr konta:

21 9291 0001 0071 9191 3000 0010

Jesteś naszym

Gościem

CEO

Arkadiusz Legucki

info@lifeberry.pl

+48 602 600 911

Kierownik Produkcji

Mariusz Supera

mariusz.supera@lifeberry.pl

+48 730 017 815

Źródła pochodzenia danych i informacji. 

Dawid Szajrych Ambasador Marki Lifeberry – Dietetyk sportowy

Sharma SP, Chung HJ, Kim HJ, Hong ST. Paradoxical Effects of Fruit on Obesity. Nutrients. 2016 Oct 14;8(10). (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5084020/)

Schwingshacki L, Hoffmann G, Kalle-Uhlmann T i in. Fruit and Vegetable Consumption and Changes in Anthropometric Variables in Adult Populations: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. PLoS One. 2015 Oct 16;10(10):e0140846 

Katsube N, Iwashita K, Tsushida T et al.: Induction of apoptosis in cancer cells by bilberry (Vaccinium myrtillus) and the anthocyanins. J Agric Food Chem 2003; 51, 68-75.

Kozłowska H, Troszyńska A: Rola naturalnych substancji nieodżywczych pochodzenia roślinnego jako składników żwyności funkcjonalnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 1999; 4 (21) Supl., 63-73.

Oszmiański J, Moutounet M: Taniny niektórych owoców bogatych w antocyjany. Zesz Nauk AR we Wrocławiu 1995; 273, 47-55.

Rouseff RL, Nagy S: Health and nutritional benefits of citrus fruit components. Food Technol 1994; 11, 125-132.

Wilska-Jeszka J, Łoś J, Pawlak M: Monomery i oligomery flawanolowe – występowanie i przemiany w owocach. Zesz. Nauk. PŁ Technol Chem Spoż 1990; 47, 77-89.

Wilska-Jeszka J, Łoś J, Pawlak M.: Fruits as bioflavonoids sources, Acta Aliment Pol 1991; 17 (1), 11-22

BLOG